NTP-TV-14-B-0021

A Kaposvári Fúvószenekar NTP-TV-14-B-0021 pályázatát pozitívan értékelte a bíráló bizottság. Ennek köszönhetően az elmúlt tanévben ismét számos sikert arathatott az együttes. Anyagi támogatás nélkül szerényebb évet zártunk volna, így ezúton is hálásan köszönjük a segítő támogatást. A Kaposvár Megyeközponti Tankerület támogatásának is köszönhető, hogy pályázatunk lebonyolítása zökkenőmentes lehetett, terveinket maradéktalanul megvalósíthattuk.

A zenekar folyamatos, aktív munkával készült az idei tervezett hangversenyekre és a Szerbiában megrendezett Nemzetközi Fúvószenekari Versenyre. Hangversenyeink nagy népszerűségnek örvendtek, szülők, zeneiskolai tanulók, valamint fúvósmuzsikát kedvelők élvezhették a zenekar munkájának gyümölcsét. Februárban fúvószenekari továbbképzést és szakmai napot szerveztünk, melyen Neumayer Károly volt a vendégkarmester. A szakmai nap hasznos és tanulságos volt, sokat fejlődött a zenekar vendégkarmesterünk tapasztalatának köszönhetően. Az Önálló Est hangulata kellemes volt, a vastaps bátorította a zenekari muzsikusokat, hogy a sok munka nem volt hiábavaló.

Ezt követte a Nemzetközi Fúvószenekari verseny, mely az idei év fő célkitűzése volt. A versenyt Szerbiában Nagybecskereken a WASBE (World Association for Symphonic Bands and Ensembles) szervezet rendezte meg 2015. június 19-21. között. A zenekarok egy kötelező és szabadon választott műve(ke)t mutattak be, melyet a zsűri a szövetség szakemberei által pontosan kidolgozott és meghatározott szempontrendszer alapján százalékos pontszámmal értékelt. A Kaposvári Fúvószenekar kategóriájában 100-bó 94 ponttal I. díjat szerzett, ezzel is népszerűsítve Magyarországot és Kaposvárt. Előadott műveink a kötelező mű mellett Hidas Frigyes, valamint Major András tollából származtak.

Beszámolónkhoz mellékelten csatoljuk a fotó és video dokumentációt, valamint a scannelt oklevelet. Ezenkívül a versenyen készült teljes hangzóanyagot csatoljuk a DVD-re, mivel a produkcióból minden percet értékesnek tartunk. A 3 nap sok élménnyel és tapasztalattal gazdagította a zenekar tagjainak életét szakmai és emberi szempontból is. Közösségünk összetartása, tenni akarása jelen volt a külföldön eltöltött napok alatt is.

A pályázaton elnyert támogatást szállásra valamint étkezésre költöttük el. Hosszas keresgélés után a szállást Novi Sad városában foglaltuk le, ahol a reggeli és a vacsora is megoldható volt. Ennek megszervezésében a Jetwing Hungary Utazási és Kereskedelmi Kft. volt segítségünkre. Az ebédet és a napközbeni étkezést Nagybecskereken tudtuk megszervezni a verseny szervezőinek segítségével. A szállás és étkezés ár-érték aránya megfelelő volt.

Major András a Kaposvári Fúvószenekar karmestere összefoglalta a szerbiai Nemzetközi Fúvószenekari Verseny szakmai tapasztalatait: Végigfigyelve, végighallgatva a szerbiai nemzetközi versenyt, számos tanulságot vonhatunk le belőle. Egymás mellett élő országoknak mennyire más alapokra illetve kulturális különbségekre épül fúvós kultúrájuk.

A hangszerek funkcionalitása teljesen más egy Magyarországi, egy Szerb vagy egy orosz zenekar esetében. Míg Magyarországon dallamot erősítünk, illetve ellendallamot játszunk, szerepet tölt be a tenor-kürt, addig a Szerbeknél a kíséretet támasztja alá. A zenekarok összetételében az a különbség figyelhető meg, hogy a külföldi zenekarok előszeretettel használják a kisebb hangszer-összeállításokat és sok fúvószenekarban sztenderizált hangszert hagynak ki a zenekarokból. Természetesen művészi értékeikből és produkciójuk minőségében nem eredményez nagy változást. Érdekes volt megfigyelni, hogy az európai zenekaroknál a ¾ és 4/4 – es zenei lüktetés az alap, addig a szláv zenekarokban a 7/8 –os ütemmutató a nép kultúrájuk szerves része. Ez legjobban „kóló”-ban figyelhető meg.

Összességében a zenekarokról elmondható, hogy jól felkészültek, szakmai vezetésük megfelelő, és hűen tükrözik nemzeti kulturális értékeiket. A zsűri szakmai kihívásokkal teli versenyt vezetett le, reálisan értékelve a zenekarok egyéni teljesítményét, adottságát, és művészi produkcióikat. Az általuk meghatározott kategóriák megfelelőek voltak, az előírt kötelező művek az adott szintnek minden kihívását képviselték, mind intonációban, technikában, zenekari hangzásban és kamarazenében.

A nemzetközi zsűri négy országot képviselt, így pontosan tudták mérlegelni kulturális különbségeinket, de mégis ugyanazon a művészi elveket vallották. A verseny helyszíne egy kiváló akusztikájú koncertterem volt, melyben a szervezők biztosították a zenekarok számára a kötelező technikai eszközöket, az ütős hangszereket és nem utolsó sorban a hallgatóság számára a légkondicionált termet. Külön örömmel töltött el minket, hogy koncertfelvételt készítettek a versenyről, melyet minden résztvevő zenekar számára eljuttatnak a későbbiekben.

A zenekarunk számára kihívásokkal teli versenyen vagyunk túl. A növendékek szakmai fejlődése hozzásegített minket az első helyezés eléréséhez. Anyaintézményünk szakmai háttere nélkül e gyönyörű célt nem érhettük volna el.

Összességében elmondhatjuk, hogy szakmai szempontból nagyon eredményes, tanulságos és sok szép pillanattal teli nemzetközi versenyt éltünk meg Nagybecskereken.

Kaposvár, 2015. június 25.


Pályázatunk megvalósítását a Nemzeti Tehetségprogram, Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Támogatáskezelő és az OFI támogatásával valósíthattuk meg. Köszönjük támogatásukat és bizalmukat mellyel segítették a szakmai munkát.